Archiwum

Posts Tagged ‘chromosomy’

Chromosom na niedzielę – chromosom 12

Sierpień 26, 2007 2 Komentarze

Chromosom 12 ma ok. 132 mln par zasad, w których ukryte jest około 1400 genów. Około 500 rejonów tego chromosomu wiąże się z ludzkimi chorobami, i jak zwykle kilka przykładów można znaleźć w Wikipedii. Na podstawie porównań między genomami różnych zwierząt można ustalić, jak powstał. Taka rekonstrukcja pozwoliła na ustalenie, że kiedyś w naszej linii rodowej większa część chromosomu 12 stanowiła jeden chromosom z kawałkiem chromosomu 22, natomiast reszta tworzyła jedną całość z pozostałym fragmentem chromosomu 22. Wzajemna translokacja, dzięki której nasze chromosomy zaczęły wyglądać tak, jak teraz, zaszła już po oddzieleniu się naszej linii rodowej od linii rodowej małpiatek. Później chromosom 12 nie podlegał już dużym zmianom, choć i u szympansów, i u goryli można zaobserwować niezależne od siebie inwersje fragmentów.

Czytaj dalej…

Reklamy

Chromosom na niedzielę – chromosom 11

Lipiec 22, 2007 1 komentarz

Chromosom 11 ma 134,5 miliona par zasad, które opisują 1524 genów kodujących białka i 765 pseudogenów. Z mutacjami w obrębie tego chromosomu łączy się 171 ludzkich chorób. Jak zwykle kilka przykładów można znaleźć w Wikipedii.

Prawdopodobnie chromosom ten odpowiada w całości jednemu z chromosomów przodka ssaków. Analiza chromosomu 11 i jego odpowiedników u różnych małp wąskonosych wskazuje, że w różnych liniach rodowych zmieniła się pozycja centromeru. U eukariotów nie istnieje określona sekwencja DNA, która oznaczałaby centromer – składa się on zwykle ze sporego bloku repetytywnych sekwencji. Sygnał o jego położeniu na potomnych chromosomach jest przekazywany za pomocą mechanizmów epigenetycznych. Zaproponowano, że także za zmianę położenia centromeru odpowiadają mechanizmy epigenetyczne. Ponadto pewną rolę w tym procesie mogą odgrywać „uśpione” sekwencje lub struktury chromatyny, które potencjalnie mogą pełnić funkcje centromeru. Inna teoria sugeruje, że niestabilne miejsca genomu, w których często zachodzą duplikacje, mogą powodować włączenie mechanizmów naprawczych, które doprowadzają do powstania nowego centromeru (Ferreri i in. 2005). Zmiana położenia centromeru może powodować zaburzenia u osobnika, któremu się to przydarzyło (Warburton, 2004), ale odnotowano już przypadki, gdzie przesunięcie centromeru nie wywołuje żadnych objawów, a zmieniony chromosom jest przekazywany potomstwu (Amor i in. 2004).

Czytaj dalej…

Chromosom na niedzielę – chromosom 10

Czerwiec 24, 2007 Dodaj komentarz

Chromosom 10 ma 132 mln par zasad. Znajduje się na nim 1787 genów, w tym 816 kodujących białka, i 430 pseudogenów. 85 loci na tym chromosomie wiąże się z chorobami, jak zwykle kilka przykładów można znaleźć w Wikipedii. U szympansów, goryli i makaków, ale także u kotów można znaleźć homologiczny chromosom, natomiast u małpiatek i małp szerokonosych, a także u wielu innych ssaków (foki, łasice, ryjówki, konie) bloki sekwencji homologicznych do naszego chromosomu 10 znajdują się na dwóch chromosomach (a czasem nawet na trzech). Część naukowców opowiadała się za hipotezą, że wspólny przodek ssaków łożyskowych miał jeden chromosom homologiczny do chromosomu 10, jednak nowsze badania sugerują, że miał on dwa chromosomy, z których jeden odpowiadał dłuższemu, a drugi krótszemu ramieniu naszego chromosomu 10.

Czytaj dalej…

Kategorie:biologia, ewolucja, nauka Tagi: ,

Chromosom na niedzielę – chromosom 9

Maj 27, 2007 2 Komentarze

Chromosom 9 ma 134 mln par zasad, które kodują 1149 genów i 426 pseudogenów. Znanych jest 95 genów z tego chromosomu, których mutacje wiążą się z chorobami. Kilka przykładów podaje Wikipedia. Na części chromosomu 9 leży grupa genów ułożona w takiej kolejności, co ich odpowiedniki na kurzym chromosomie płci zwanym Z. Takie podobieństwo budowy chromosomów, świadczące o pokrewieństwie ewolucyjnym, nazywa się syntenia. U ptaków chromosomalna determinacja płci wygląda inaczej, niż u ssaków. Ssacze samice mają dwa takie same chromosomy płciowe (XX), a samce dwa różne (XY), natomiast u ptaków jest na odwrót – samice mają ZW, a samce ZZ.

Czytaj dalej…

Chromosom na niedzielę – chromosom 8

Maj 6, 2007 1 komentarz

Chromosom 8 ma około 146 milionów par zasad. Zawiera 793 genów kodujących białka, 301 pseudogenów i 13 genów kodujących tRNA. Powstał już po oddzieleniu się linii rodowych małp wąskonosych i małp szerokonosych, ponieważ u kapucynek i marmozet odpowiadają mu dwa chromosomy. Na Wikipedii można znaleźć krótką listę chorób związanych z genami leżącymi na tym chromosomie.

Czytaj dalej…

Kategorie:biologia, ewolucja, nauka Tagi:

Chromosom na niedzielę – chromosom 7

Kwiecień 22, 2007 2 Komentarze

Chromosom 7 ma około 158 mln par zasad, które kodują 1150 genów i 941 pseudogenów. Co najmniej 360 loci wiąże się z chorobami – jak zwykle przykłady można znaleźć w Wikipedii. Chromosom ten w formie, jaka występuje u naczelnych, powstał w toku ewolucji łożyskowców z dwóch części, z których jedna kiedyś stanowiła całość z obecnym chromosomem 16. Taki układ zachował się wciąż w rzędzie drapieżnych (Muller i in. 2004).

Czytaj dalej…

Chromosom na niedzielę – chromosom 6

Marzec 25, 2007 1 komentarz

Chromosom 6 ma ok. 170 mln par zasad, które niosą informację o 1557 genach kodujących białka, 633 pseudogenach i 157 tRNA. Mutacje w 130 spośród tych genów łączą się z chorobami (kilka przykładów można znaleźć w Wikipedii). Na chromosomie 6 można też znaleźć grupę powtórzeń sekwencji repetytywnej Alu. Takie grupy wydają się ułatwiać rekombinację, a co za tym idzie – translokacje chromosomowe. Także w przypadku chromosomu 6 znane są liczne choroby łączące się z rearanżacją chromosomową w tym miejscu. Ponadto takie rekombinacje, delecje i insercje związane z sekwencjami Alu mogą odgrywać rolę w ewolucji.

Czytaj dalej…